Curriculum Vitae

Data urodzenia: 15 marca 1982 roku
Obywatelstwo: Polskie
E-mail: faderewski (at) poczta (dot) fm

PODSUMOWANIE KWALIFIKACJI

 • wieloletnie doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą IT i programowaniu;
 • dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyki nadany przez prestiżową jednostkę naukową;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań skalowalnych o wysokiej dostępności do równoważenia obciążenia;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa serwerów i sieci;
 • sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;

 

WYKSZTAŁCENIE

10.10.2013 Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki nadany przez Radę Naukową Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Temat rozprawy: Reprezentacja środowiska do współdziałania w systemach otwartych i heterogenicznych.
03.07.2006
2004 – 2006
Tytuł zawodowy magistra
Studia magisterskie uzupełniające na kierunku informatyka na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) ze specjalnością Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych.
Temat pracy: Projekt i realizacja aplikacji zapewniającej bezpieczny dostęp do bazy map obiektowych.
30.06.2004
2001 – 2004
Tytuł zawodowy licencjata
Studia licencjackie na kierunku informatyka na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo‑Humanistyczny).
Temat pracy: Blind-enT: Making objects visible for blind people. Realizacja komponentu R-Serwer z uwzględnieniem interfejsu na www.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

09.2014 – obecnie Starszy specjalista, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Informatyki.

Zakres obowiązków:

 • rozwój i wdrażanie systemów informatycznych na wewnętrzne potrzeby Ministerstwa.
05.2014 – obecnie Specjalista ds. technologii internetowych, Fundacja Edukacji Nowoczesnej.

Zakres obowiązków:

 • doradztwo w zakresie wykorzystywanych technologii internetowych,
 • rozwój i utrzymanie stron internetowych (FEN, platforma E-learning-owa).
05.2014 – obecnie Administrator IT, praca zdalna, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki, Zespół Technologii Usług Internetowych.

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie wysokodostępnego klastra WWW dla portalu biznesowo-społecznościowego Neiberia.com,
 • bieżące prace konfiguracyjne i rekonfiguracyjne infrastruktury sprzętowo-programowej zespołu.
04.2007 – 04.2014 Asystent, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki, Zespół Technologii Usług Internetowych.

Zakres obowiązków:

 • optymalizacja i utrzymanie wysokodostępnego klastra WWW dla portalu biznesowo-społecznościowego Neiberia.com,
 • bieżące prace konfiguracyjne i rekonfiguracyjne infrastruktury sprzętowo-programowej zespołu,
 • badania naukowe w zakresie reprezentacji środowiska dla urządzeń inteligentnych.
01.2007 – 03.2007 Administrator sieci, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Dział Eksploatacji Systemów Komputerowych.

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie lokalnej sieci komputerowej,
 • wsparcie pracowników w zakresie dostępu do sieci i użytkowania sprzętu informatycznego.

 

PROJEKTY NAUKOWE
Zakładka Projekty

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z administracją i bezpieczeństwem sieci komputerowej; doświadczenie z routerami i przełącznikami Cisco, Dell;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z administracją i bezpieczeństwem serwerów pod systemem Linux (dystrybucja Debian) i Microsoft Windows Server 2008 (w stopniu średniozaawansowanym), w tym także zagadnienia związane ze zdalną administracją (Dell DRAC, KVM, Avocent ACS 5000, zarządzalne listwy zasilające Tahoe); duże praktyczne doświadczenie z serwerami Dell (rack oraz blade), a także macierzami Dell PowerVault;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z administracją usługami: DNS (w tym DNSSEC), DHCP, FTP, NFS, NTP, SSH, IPTables, SVN, VNC, RDP;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją serwerów opartych o technologię firm VMware oraz Citrix;
 • bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL, MS Access, oraz Oracle – w stopniu podstawowym);
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wysoką dostępnością i równoważeniem obciążenia (HA-Proxy, KeepAlived, Varnish, Nginx, PgPool, DNS Round-robin, Voldemort, Open Terracotta, Stunnel, OCFS2);
 • bardzo dobra znajomość serwerów Apache2 (z obsługą SSL), Apache Tomcat oraz Glassfish; znajomość modułu Java Connector (modJK);
 • bardzo dobra znajomość serwera SMTP Postfix oraz POP3/IMAP Dovecot, także w zakresie szyfrowania transmisji SSL/TLS, skrzynek wirtualnych opartych na bazie danych, autoryzacji SASL, ochrony antywirusowej i antyspamowej poprzez Amavis;
 • bardzo dobra znajomość narzędzia Nagios;
 • dobra znajomość narzędzia Apache JMeter;
 • bardzo dobra znajomość języków Java, SQL, HTML, CSS, XML, PHP, JavaScript;
 • bardzo dobra znajomość technologii Java Server Pages (JSP), JavaBeans, JDBC, AJAX;
 • podstawowa znajomość języków C++, Delphi, Pascal, Visual Basic, PL/SQL;
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (7, Vista, XP, 98) oraz pakietu biurowego Microsoft Office 2010 i wcześniejszych wersji;
 • bardzo dobra znajomość systemów do zarządzania treścią Joomla oraz WordPress;
 • bardzo dobra znajomość systemu komputerowego składu tekstu LaTeX;

 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego przyswajania nowych technologii;
 • swoboda w pracy zespołowej i indywidualnie,
 • elastyczność w podejmowaniu zadań związanych ze zdolnością szybkiej adaptacji do nowych warunków.

 

OSIĄGNIĘCIA

 • 2000 – laureat konkursu organizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego EXPO2000.

 

JĘZYKI OBCE

 • j. angielski – średnio zaawansowany;
 • j. rosyjski – podstawowy;

 

ZAINTERESOWANIA

 • informatyka i jej zastosowania na polu organizacji i zarządzania, oraz edukacji (szczególnie osób niepełnosprawnych);
 • dostępność oprogramowania, stron internetowych oraz różnego rodzaju urządzeń dla osób z niepełnosprawnością;
 • komputerowe wspomaganie dostarczania informacji i jej syntezy;
 • genealogia;