Curriculum Vitae

Data urodzenia: 15 marca 1982 roku
Obywatelstwo: Polskie
E-mail: faderewski (at) poczta (dot) fm

PODSUMOWANIE KWALIFIKACJI

  • doświadczenie w projektowaniu i programowaniu systemów informatycznych;
  • wiedza w zakresie rozwiązań skalowalnych o wysokiej dostępności;
  • dyplom doktora nauk technicznych w zakresie informatyki nadany przez prestiżową jednostkę naukową;
  • sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;