Projekty

2014 – 2015 PlatMat: W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki. Projekt realizowany w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.

Stanowisko: Programista C#, Administrator serwera

Zakres odpowiedzialności:

 • opracowywanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych;
 • projektowanie architektury;
 • projekt i implementacja kilku komponentów;
 • testowanie platformy i promowanie wyników projektu;
2009 – 2012 IT-SOA: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA. https://www.soa.edu.pl.
Projekt realizowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Instytut Podstaw Informatyki PAN jednym z pięciu partnerów projektu http://www.itsoa.ipipan.eu.
W ramach projektu powstał serwis biznesowo-społecznościowy http://www.neiberia.com.Stanowisko: Administrator/Projektant infrastruktury IT

Zakres odpowiedzialności:

 • projekt i wdrożenie skalowalnego klastra WWW do równoważenia obciążenia dla platformy internetowej,
 • testy obciążeniowe i optymalizacja klastra,
 • testy funkcjonalne oraz wydajnościowe platformy.
2007 – 2010 ELA-enT: Protokoły i prototyp platformy umożliwiające działanie elektronicznego rynku usług, z uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy – http://ent.ipipan.waw.pl.
Projekt zrealizowany w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.Stanowisko: Programista Java, Administrator serwera

Zakres odpowiedzialności:

 • projekt i implementacja komponentu Menadżer Zadań oraz ontologii dziedzinowej do specyfikowania usług oraz automatycznego generowania interfejsu użytkownika,
 • koordynacja i szkolenie kilkudziesięcioosobowej grupy osób specyfikujących parametry usług oraz testerów platformy,
 • administracja serwerem projektowym.
2005 – 2008 Robo-enT: Interoperability of mobile and cognitive devices – http://ent.ipipan.waw.pl/robo-ent.
Projekt zrealizowany w Instytucie Informatyki Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach.Stanowisko: Badacz, Programista Java, Administrator serwera

Zakres odpowiedzialności:

 • badania w zakresie reprezentacji środowiska dla urządzeń inteligentnych (w szczególności robotów mobilnych),
 • projekt i implementacja aplikacji webowej do definiowania ontologii oraz map obiektowych dla urządzeń inteligentnych,
 • administracja serwerem projektowym.
2003 – 2005 Blind-enT: Making objects visible for blind people – http://ent.ipipan.waw.pl/blind-ent.
Projekt realizowany w Instytucie Informatyki Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach.Stanowisko: Programista Java, Administrator serwera

Zakres odpowiedzialności:

 • projekt i implementacja komponentu udostępniającego mapy obiektowe,
 • administracja serwerem projektowym.