Publikacje

2015

 1. M. Rubin, M. Faderewski, D. Mikułowski​​​, Badania stanu i potrzeb informatyzacji edukacji matematycznej uczniów niewidomych i słabowidzących w Polsce, E-mentor nr 1 (58) / 2015

2014

 1. S. Ambroszkiewicz, A. Ambroszkiewicz, M. Faderewski, W. Bartyna. Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com. Marketing i Rynek nr 03/2014. ISBN: 1231-7853.

2013

 1. S. Ambroszkiewicz, A. Ambroszkiewicz, M. Faderewski, W. Bartyna, Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, nr 2(8)/2013,
 2. S. Ambroszkiewicz, A. Ambroszkiewicz, M. Faderewski, W. Bartyna, The first steps in the commercialization of a research project — The example of Neiberia.com, Marketing of Scientific and Research Organizations, no 2(8)/2013,

2012

 1. S. Ambroszkiewicz, A. Ambroszkiewicz, W. Bartyna, M. Barański, M. Faderewski, D. Mikułowski, M. Pilski, P. Kulma, A. Ryżko, M. Stępniak, G. Terlikowski, and I. Vojteshenko. Platform for development of electronic markets of sophisticated business services. In Advanced SOA Tools and Applications, Studies in Computational Intelligence, Springer, Heidelberg and New York 2012.

2011

 1. S. Ambroszkiewicz, M. Barański, M. Faderewski, D. Mikułowski, M. Pilski, G. Terlikowski. Elektroniczne Rynki Usług: Technologie i ich realizacje. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60434-95-6.

2010

 1. Marek Faderewski, Reprezentacja środowiska w systemach wielorobotowych, rozdział w książce: Inteligencja wokół nas. współdziałanie agentów softwareowych, robotów, inteligentnych urządzeń, praca zbiorowa pod redakcją: S. Ambroszkiewicza, A. Borkowskiego, K. Cetnarowicza i C. Zielińskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2010, Tom 15, strony: 13-42, ISBN 978-83-60434-79-6, ISSN 1640-8969.
 2. Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Marek Faderewski, Dariusz Mikułowski, Marek Pilski, Marcin Stępniak, and Grzegorz Terlikowski, e-Service architecture for the SOA based e-business, Proc. CS&P, 2010.
 3. Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Mirosław Barański, Krzysztof Cetnarowicz, Marek Faderewski, Dariusz Mikułowski, Marek Pilski, Marcin Stępniak, and Grzegorz Terlikowski, A revision of the SOA paradigm from the e-business process perspective, rozdział w monografii: SOA Infrastructure Tools. Concepts and Methods, Poznan University of Economics Press, 2010, strony: 419-438.
 4. Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Daniel Kocieliński, Marek Faderewski and Grzegorz Terlikowski, Service Oriented MultiRobot System, Proc. The 3rd Israeli Conference on Robotics 2010, Herzlia, Israel, 2010.
 5. S. Ambroszkiewicz, W. Bartyna, M. Faderewski, D. Mikułowski, M. Pilski, M. Stępniak and G. Terlikowski, The SOA Paradigm and e-Service Architecture Reconsidered from the e-Business Perspective, F. Daniel and F. M. Facca (Eds.): ICWE 2010 Workshops, LNCS 6385, pp. 256-265, 2010, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
 6. Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Marek Faderewski, and Grzegorz Terlikowski, Multirobot system architecture: environment representation and protocols, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 58, No. 1, pages: 3-13, 2010.

2009

 1. Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Marek Faderewski, and Grzegorz Terlikowski, Environment Representation and Communication Protocols in Service-Oriented Multirobot System., Recent Advances in Intelligent Information Systems, Academic Publishing Home EXIT, Warsaw 2009, ISBN 978-83-60434-59-8.
 2. Stanislaw Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Marek Faderewski and Grzegorz Terlikowski, Service-Oriented Multirobot System Architecture, in Proc. 4th European Conference on Mobile Robots – ECMR 2009, Mlini/Dubrovnik, Croatia, September 23-25, 2009.

2008

 1. M. Faderewski, S. Ambroszkiewicz, Reprezentacja środowiska do współdziałania w systemach wielorobotowych. Problemy robotyki, pod redakcją K. Tchonia i C. Zielińskiego. Prace naukowe – Elektronika – z. 166, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

2007

 1. Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Faderewski M., Terlikowski G., An Architecture of Multirobot System based on Software Agents and the SOA Paradigm, Proc. CS&P2007, Łagów.
 2. Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Cetnarowicz K., Faderewski M., Terlikowski G., Interoperability in Open Heterogeneous Multirobot Systems. Proc. RIDIS2007, AAAI Fall 2007 Symposium, November 7-11, 2007 Arlington, Virginia USA, ISBN 978-57735-351-5, pp. 24 – 31.

2006

 1. Terlikowski Grzegorz, Ambroszkiewicz Stanisław, Bartyna Waldemar, Faderewski Marek, Jakubowski Stanisław, Kocieliński Daniel, Mikułowski Dariusz Blind-enT: Making Objects Visible for Blind People, s. 273. V konferencja informatyki stosowanej pod redakcją prof. dr hab. Józefa Zająca, Chełm 2006.

2005

 1. S. Ambroszkiewicz, W. Bartyna, M. Faderewski, S. Jakubowski, D. Kocieliński, D. Mikułowski, G. Terlikowski. Blind-enT: Making objects visible for blind people, artykuł w książce „Vision 2005 – Proceedings of the International Congress held between 4 and 7 April 2005 in London, UK” pod redakcją S. Jones i P. MacDonald, ISBN: 0444520910.

2004

 1. S. Ambroszkiewicz, W. Bartyna, M. Faderewski, S. Jakubowski, D. Kocieliński, D. Mikułowski, G. Terlikowski. Blind-enT: An approach to support orientation and navigation for blind people, artykuł w serii „Studia Informatica” volume 2(4)2004, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.
 2. S. Ambroszkiewicz, W. Bartyna, M. Faderewski, S. Jakubowski, D. Kocieliński, D. Mikułowski, G. Terlikowski. Blind-enT: Making Objects Visible for Blind People. Prace IPI PAN, Nr 975, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.
 3. S. Ambroszkiewicz, W. Bartyna, M. Faderewski, S. Jakubowski, D. Kocieliński, D. Mikułowski, G. Terlikowski. BLIND-ENT: Making Objects Visible for Blind People. SIIB-2004, Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Biomedycznej. Kraków, 19 października 2004.